خرید زمین نمک آبرود

خرید زمین نمک‌آبرود

خرید زمین نمک‌آبرود

خرید زمین نمک آبرود

متراژ زمین : 457

سند شش دانگ , جواز 516 متری ( توسط شهرک نمک آبرود قابل تمدید )

قیمت : متری 2 میلیون تومان

آدرس : شهرک نمک آبرود محله 5 خیابان دوم

کد ملک : 102

خرید زمین نمک آبرود

خرید زمین نمک آبرود