سرمایه گذاری مطمئن ،همراه با آسایش و اطمینان

خرید ویلای ساحلی نمک آبرود

خرید ویلای ساحلی نمک آبرود
2$ میلیارد تومان - تجاری, تجاری ساحلی, تجاری مسکونی, زمین, ساحلی, ساحلی, مسکونی, ویلا

خرید ویلای ساحلی نمک آبرود خرید ویلای ساحلی نمک آبرود متراژ زمین…

جزییات بیشتر
1250 متر مربع 5 اتاق خواب 4 سرویس بهداشتی