زمین هکتاری خراسان

زمین هکتاری خراسان

زمین هکتاری خراسان

متراژ زمین : 6000 هکتار

سند ششدانگ با 18 جلد سند

قیمت : متری 1000 تومان

آدرس :استان خراسان

تلفن : 09125069006 ربیعی  املاک ایرانیان

09120845771 محمدی