فروش زمین هکتاری خوزستان

فروش زمین هکتاری خوزستان

فروش زمین هکتاری خوزستان

متراژ زمین : 10000 هکتار

ا نسق سالم

قیمت : متری 250 تومان

آدرس : خوزستان

تلفن : 0912059006 ربیعی  املاک ایرانیان

09120845771 محمدی