زمین هکتاری کاشان

زمین هکتاری کاشان

زمین هکتاری کاشان

متراژ زمین : 18900 هکتار

قیمت : متری 1400 تومان

با نسخ و بنچاق سالم

آدرس : کاشان

تلفن : 09120845771 محمدی املاک ایرانیان