زمین هکتاری تهران

زمین هکتاری تهران

زمین هکتاری تهران

متراژ زمین : 1500 هکتار

با سند شش دانگ و300 میلیارد وام مصوب

قیمت : 120 میلیارد

آدرس : استان تهرانط

Please like & share: