خرید زمین هکتاری خراسان

خرید زمین هکتاری خراسان

خرید زمین هکتاری خراسان

متراژ زمین : 25000 هکتار

سند شش دانگ با استعلام بروز

قیمت : متری 350 تومان

آدرس : خراسان رضوی

تلفن : 09125069006 ربیعی املاک ایرانیان

09120845771 محمدی