خرید زمین هکتاری تهران

خرید زمین هکتاری تهران

خرید زمین هکتاری تهران

متراژ زمین: 1000 هکتار

با سند شش دانگ

قیمت : متری 1300 تومان

آدرس : استان تهران _ورامین

تلفن : 09125069006 ربیعی املاک ایرانیان

09120845771 محمدی